CÔNG TY TNHH PHÚC HẢI PHÚ THỌ

PHÚC HẢI PHÚ THỌ . CO., LTD
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Khu hành chính Đồng Tâm, Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại : 0968255779
Ngày cấp : 15/12/2011
Tên giám đốc : Nguyễn Thị Phúc