CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐỨC PHÚC KIÊN

ĐỨC PHÚC KIÊN CO., LTD
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Tổ 38, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại : 0972151076
Ngày cấp : 15/12/2011
Tên giám đốc : Nguyễn Văn Trung