CÔNG TY TNHH CÂY XANH THÀNH ĐẠT

THÀNH ĐẠT GREEN TREE
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Khu 9, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại : 0982.878275
Ngày cấp : 15/12/2011
Tên giám đốc : Phùng Khắc Tùng